X

Michiel van Schooten over zijn culturele bestuursfuncties

Michiel van Schooten is naast zijn functie als advocaat en partner bij Lexence actief in het bestuur van verschillende organisaties. Hij is voorzitter van de Stichting Musical Awards en maakt deel uit van de besturen van het Compagnietheater, De Rode Hoed, De Nieuwe Liefde, Willem Meindert de Hoop Stichting én de Remé Art Foundation. In dit gesprek vertelt Michiel meer over zijn rol als bestuurslid van deze organisaties.

Waar komt jouw voorliefde voor cultuur vandaan?

“Cultuur is voor mij erg belangrijk omdat het raakt aan alle facetten van ons leven. Als advocaten zijn wij met maar een klein stukje van de maatschappij bezig. Natuurlijk lezen we de krant en kijken we naar het nieuws, maar ook hier krijgen we maar een heel klein stukje van de werkelijkheid mee. Wat ik zo leuk vind aan toneel, musical, cabaret of beeldende kunst is dat kunstenaars ook op de werkelijkheid reflecteren, maar dit vanuit een heel ander perspectief doen. Cultuur biedt ons de kans om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken dan dat je normaal gesproken doet. Dat vind ik belangrijk en daarom draag ik cultuur een warm hart toe.”

Kun je iets meer vertellen over de Stichting Musical Awards en de cultuurhuizen: De Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater?

“Ik ben momenteel voorzitter van de Stichting Musical Awards. Deze stichting organiseert jaarlijks het Musical Awards Gala. Tijdens het gala worden awards uitgereikt aan mensen in het musical vak die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dit gala wordt live uitgezonden op televisie. Het gala wordt georganiseerd ter promotie van de musicals in Nederland. Door het onder de aandacht brengen van musicals bij het publiek, worden de musical industrie en producenten een geholpen.

De Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater zijn drie cultuurhuizen in Amsterdam die worden behuisd door Amerpodia. Enerzijds exploiteert Amerpodia deze huizen zodat er geld binnen komt, anderzijds investeert Amerpodia dit geld in het maken van mooie programma’s en het organiseren van allerlei evenementen. De drie huizen hebben ieder een verschillende signatuur. De Rode Hoed is bijvoorbeeld het huis voor “denkwerk in uitvoering”. Het huis biedt een onafhankelijk podium aan voorlopers van maatschappelijke tendensen. Aanjagers en hoeders van uiteenlopende ideeën denken er hardop na over hoe de maatschappij vorm te geven in een turbulente wereld. Diverse thema’s, waaronder discriminatie, worden hier besproken. De Nieuwe Liefde is een huis voor het (doen) initiëren van activiteiten ten behoeve van bezinning en reflectie op ons doen en handelen, onder meer doch niet uitsluitend, met poëzie, literatuur en woordkunst. Het Compagnietheater is bedoeld voor alles wat in de stad leeft, waarbij de nadruk ligt op de organisatie van shows en evenementen die identiteitsvraagstukken adresseren. Bij alle 3 de huizen hoort een stichting, waar ik bestuurslid van ben. De stichting initieert en houdt toezicht op de programmering en de uitvoering hiervan. Ook is de stichting verantwoordelijk voor de fondsenwerving.”

Hoe ben je op deze plekken terecht gekomen?

“Elf jaar geleden ben ik bij het Compagnietheater als voorzitter van de Raad van Toezicht begonnen. Deze rol heb ik toen zeven jaar lang vervuld. Toen het cultuurhuis werd verkocht aan Amerpodia ben ik gevraagd voor een plek in het bestuur van het Compagnietheater. Daarna ben ik ook in het bestuur van De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde terecht gekomen.”

Je zit ook in het bestuur van de Remé Art Foundation en de Willem Meindert de Hoop Stichting, wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden binnen deze organisaties?

“Mijn bestuursfunctie binnen de Remé Art Foundation is mijn eerste bestuursfunctie binnen de culturele hoek. Als bestuurslid heb ik geholpen bij het opzetten van de Foundation en het aankopen van het atelier waar in de toekomst ook tentoonstellingen worden gehouden en exposities plaatsvinden. Binnen het bestuur van Willem Meindert de Hoop Stichting, een goede doelen stichting, houd ik mij samen met de andere bestuursleden bezig met het beoordelen van  subsidie aanvragen van mensen die mooie initiatieven hebben om andere mensen te helpen. Deze aanvragen kunnen heel divers zijn: van onderzoek in de medische wereld tot aan een initiatief voor straatkinderen in Mumbai. Als bestuurslid beoordeel ik dus mede of een bepaald initiatief door de stichting gefinancierd zal worden.”

Wat is voor jou de reden geweest om toe te treden tot het bestuur van deze organisaties?

“Als advocaat kan ik erg waardevol zijn voor een bestuur en een bestuur goed van dienst zijn wanneer er juridische zaken spelen. Daarbij vind ik het persoonlijk erg leuk dat ik mij in deze besturen met een ander gezelschap verkeer dan dat ik met mijn werkomgeving verkeer. Ook juich ik toe waar deze organisaties voor staan, de platformen die zij aanbieden en de programma’s die zij maken. Dus als ik daarbij kan helpen dan doe ik dat graag.”

​​